top of page

קורס: מבוא לאובייקטיביזם

סדרה בת 6 הרצאות על הפילוסופיה של איין ראנד


מרכז איין ראנד בישראל, המקדם ערכי יזמות, פריצת דרך וייצרנות, מציע קורס מבוא חדשני להיכרות עם הפילוסופיה של איין ראנד, האובייקטיביזם. הקורס מתמקד בהצגת עיקרי הפילוסופיה של ראנד, פילוסופיה שהשפיעה עמוקות על חייהם של רבים וממשיכה להדהד בחברה המודרנית.


באנר פרסומי לקורס מבוא לאובייקטיביזם: הפילוסופיה של איין ראנד

הקורס מציע שישה מפגשים שבהם יתמקדו בחייה ויצירתה של איין ראנד, תפיסת עולמה הייחודית, והשפעתה התרבותית והפוליטית. ספריה של ראנד, שנמכרו במיליוני עותקים ותורגמו למגוון שפות, מהווים את הבסיס לסדרת ההרצאות המקיפה והמעמיקה הזו.


בכל אחד מהמפגשים נחקר נושא אחר בפילוסופיה של ראנד:

1. מי היא איין ראנד? - חייה, יצירתה, והשפעתה.

2. פילוסופיה, למי היא נחוצה? - התפתחותה הרעיונית של ראנד, מטפיסיקה ואפיסטמולוגיה.

3. מה הוא הטוב ותפקיד המוסר - האתיקה האובייקטיביסטית.

4. היסוד הפילוסופי של הקפיטליזם - זכויות אדם והקשר לקפיטליזם.

5. אדם, סביבה ומשאבים - המאבק האנטי קפיטליסטי.

6. האמנות על פי איין ראנד - גישתה הרומנטית כלפי האמנות, יחד עם סיכום על הישגה הפילוסופי.


הקורס מציע למשתתפים להעמיק את הבנתם בפילוסופיה האובייקטיביסטית ולהבין את הרעיונות העומדים ביסודה. דרך הקורס, המשתתפים יכולים לחשוב באופן ביקורתי על ההקשר התרבותי והפוליטי הנוכחי ולהבין את השפעת הפילוסופיה על החברה המודרנית.


הקורס משקף את מטרות מרכז איין ראנד בישראל לקידום הכרות עם הגותה של ראנד וערכי החירות, ומהווה חלק מהמאמץ הרחב יותר של המרכז להגביר את המודעות וההבנה לפילוסופיה זו בקרב הציבור הישראלי.


הקורס מועבר בזום, מה שמאפשר גמישות ונגישות למשתתפים מכל מקום. כמו כן, קיימת אפשרות לצפייה בהקלטות של הקורס למי שאינו יכול או מעוניין להשתתף במפגשים החיים.


הקורס מהווה פרויקט מרכזי של מרכז איין ראנד הישראלי, המציע חוויה חינוכית עמוקה ומעשירה המאפשרת למשתתפים לחקור ולהבין את אחת מהפילוסופיות המשפיעות ביותר במאה ה-20 וה-21.2017

bottom of page