top of page

ספרי ומאמרי איין ראנד

אנו החיים1936,‫ רומן, מאנגלית - שושנה עין-גד, ערך אברהם בירמן, מזרחי, תל אביב,  פורסם בעברית 1963.

המנון, 1937, מאנגלית - יעל טולדנו, זמורה ביתן, תל אביב, תשמ"ז 1987.

כמעין המתגבר1943. הוצאת ש. פרידמן, תרגם ד. אהליאב1960  תרגום מחודש בהוצאת כנרת, זמורה-ביתן, מאנגלית: אינגה מיכאלי, תשע"ב 2012.

מרד הנפילים1957. הוצאת ש. פרידמן, תרגם יצחק אברהמי. תרגום מחודש: כנרת, זמורה-ביתן, מאנגלית: יעל סלע-שפירו, תשע"ב 2012.

ספרי איין ראנד שתורגמו לעברית

bottom of page