top of page

תרומות יש להעביר לזכות המרכז האובייקטיביסטי לחירות בע"מ (חל"צ) בבנק מזרחי 20 סניף 573 (שחק) לחשבון מס' 422403. 

אנא שילחו אישור הפקדה במייל על מנת להבטיח הוצאת קבלה מדוייקת.
 
תרומות מוכרות לצרכי מס בארה"ב ניתן להעביר דרך מכון איין ראנד האמריקאי.

_68A0354.jpg

_68A0354.jpg

_68A0501.jpg

_68A0501.jpg

_MG_0093.jpg

_MG_0093.jpg

_68A0194.jpg

_68A0194.jpg

_68A0434.jpg

_68A0434.jpg

_68A0412.jpg

_68A0412.jpg

_68A0300.jpg

_68A0300.jpg

_68A0145.jpg

_68A0145.jpg

IMG_2153.JPG

IMG_2153.JPG

_68A1265.jpg

_68A1265.jpg

_68A1849.jpg

_68A1849.jpg

Moovit win.jpg

Moovit win.jpg

פרוייקטים נוספים של מרכז איין ראנד:

  • פרוייקט האטלס - The Atlas Award for the best Israeli Start-up

  • תחרות החיבורים הישראלית הראשונה וקידום הקריאה בישראל

  • כנס החירות הישראלי

  • מלגות ותמיכה במועדוני סטודנטים

  • התרגום הראשון בעולם של איין ראנד לערבית

  • תרומת ספרים לסטודנטים בישראל ובעולם.

  • יום דרווין הבינלאומי בישראל

  • הרצאות וקורסים, ועוד...

bottom of page