top of page
Header Background.jpg

אובייקטיביזם

הפילוסופיה של איין ראנד

"הפילוסופיה שלי, במהותה, היא תפישת האדם כגיבור, שאושרו האישי הוא התכלית המוסרית של חייו, וההגיון הוא עבורו המוחלט היחיד."

"איין ראנד לא הייתה רק סופרת ופילוסופית; היא הייתה גם אשת-מכירות של פילוסופיה – אשת המכירות הגדולה ביותר שקמה לפילוסופיה מאז ומעולם." כתב תלמידה ויורשה, ד"ר ליאונרד פייקוף והסביר: "מי עוד יכול היה לכתוב רב-מכר רומנטי כמרד הנפילים – אשר בו הגיבורים והרשעים מובחנים באופן יסודי על ידי המטפיסיקה שלהם; אשר בו נראה כיצד אפיסטמולוגיה מוטעית מובילה להרס הרכבת, התחסלות הכבשנים ואימפוטנציה מינית; אשר בו האתיקה הנכונה מודגמת ככלי שלא ניתן לוותר עליו לבניית העיר ניו יורק ונפש האדם? מי עוד יכול היה לכתוב בימינו ספר שנקרא פילוסופיה: למי היא נחוצה? - ולהציע תשובה? היכולת של איין ראנד למכור פילוסופיה הינה התוצאה של הפילוסופיה המסוימת שלה, אובייקטיביזם".

"... אינני דוגלת בקפיטליזם באופן ראשוני, אלא באגואיזם," כתבה ... ואני לא דוגלת באגואיזם באופן ראשוני , אלא בשכל. אם אדם מזהה את עליונות השכל ומיישם אותה באופן עקבי , כל השאר יגיע בעקבות זאת. לכן – העליונות של השכל – הייתה, הינה ותהיה ההתייחסות הראשונית של עבודתי, ובמהות של האובייקטיביזם."

(האובייקטיביסט, ספטמבר 1971)

Header Background.jpg

"פילוסופיה לחיים על פני האדמה"

לא בכדי נבחרה יצירתה של ראנד, בסקר שנערך על ידי ספריית הקונגרס האמריקאי, כיצירה השנייה בחשיבותה בהשפעתה על חיי האדם (לאחר התנ"ך). ספריה של ראנד הופצו מאז הדפסתם הראשונה במעל ל-20 מליון עותקים וקצב מכירתם עומד כיום על כ-500 אלף עותקים בשנה (והולך ומתגבר).

​​מלבד 4 ספרי פרוזה מצליחים, פרסמה ראנד מספר רב של ספרי עיון בנושאים שונים מתורת המוסר ועד תורת ההכרה.

בנוסף, פרסמה ראנד שני מגזינים (The Objectivist ו-The Ayn Rand Letter) ובהם חומר רב-ערך ביותר.

לכל אלו לא פורסמו עדיין התרגומים, ואנו ממליצים לכל המתענינים לקרוא אותם במקור.

מטפיזיקה

מציאות אובייקטיבית

"כדי לשלוט בטבע יש לציית לו"

אפיסטמולוגיה

שימוש בשכל

"אינך יכול לאכול את העוגה ולהשאירה שלמה"

אתיקה

אנוכיות

"האדם הוא תכלית לעצמו"

פוליטיקה

קפיטליזם

"תן לי חופש או תן לי מוות"

אסתטיקה

רומנטיציזם מציאותי

"האמנות הינה הקשר החוויתי בין הידע לחיים"

עיקרי הפילוסופיה האובייקטיביסטית

(כפי שביטאה אותם איין ראנד באחד הראיונות שנתנה "על רגל אחת")

במרכז איין ראנד ישראל, אנו מזמינים אתכם ללמוד ולהכיר יותר 

אובייקטיביזם: הפילוסופיה של איין ראנד

סדרת מבוא בת 6 הרצאות

סדרה זאת מציגה את עיקרי הפילוסופיה של איין ראנד – פילוסופיה חדשנית, פורצת דרך, ובמידה רבה מהפכנית, שאינה מובנת דייה.


משתתפי הסדרה ילמדו על מהותה וחשיבותה של הפילוסופיה בכלל והפילוסופיה האובייקטיביסטית בפרט, ויכירו את הרעיונות העומדים ביסוד האובייקטיביזם ואת משמעותם של מושגים מרכזיים שבו, תוך התייחסות להקשר התרבותי והפוליטי העכשווי.

ספרים מומלצים להרחבה נוספת

למידע נוסף בנושאי הפילוסופיה של איין ראנד

בקרו גם באתר מכון איין ראנד בארה"ב

www.aynrand.org

bottom of page