top of page

מגזין אנכי

אנכי הינו ביטאון תלמידי וידידי הפילוסופיה של איין ראנד בישראל ומהווה מרכז לפעילות בנושאי הפילוסופיה של איין ראנד בישראל.


אתר האינטרנט הוקם בנובמבר 2005 בהמשך לפעילות שתחילתה עוד בשנות השמונים. אז התפרסם הבטאון האובייקטיביסטי הראשון בעברית "לאינטלקטואל החדש" (פרסום ראשון בשנת 1987 ובהמשך כ"אנכי"). כיום מכיל האתר מעל ל-1600 מאמרי ביקורת והגות בתחומי הפילוסופיה, הכלכלה התרבות, המדיניות ועוד.


תצוגה של דף הבית באתר האינטרנט של מגזין אנכי

האתר נוצר בסיוע ושיתוף פעולה של יוצרים שונים התומכים בערכי הפילוסופיה של איין ראנד ויבואו על הברכה השותפים העושים במלאכה. האתר מופעל על מנת להציע מאמרים מעוררי מחשבה אודות איין ראנד ורעיונותיה וכן התיחסויות אקטואליות לאירועים בישראל.


"אנכי" מתכבד לשמש גם כבמה ליצירות ומאמרים מפרי רוחם של יוצרים שונים ובעלי טור ודעה המפרסמים עמדות המבוססות על שכל-ישר ואחדות מוסרית גם כשאינם מזוהים בהכרח עם הפילוסופיה של ראנד.


באישור מיוחד מטעם ד"ר ליאונרד פיקוף, יורשה של איין ראנד ומייסד מכון איין ראנד בארה"ב, מפרסם "אנכי" תרגומים לעברית של מאמריה והרצאותיה של איין ראנד, זה המקום היחיד בעולם בו תמצאו תרגומים לעברית ברשות של מאמרי איין ראנד שטרם ראו אור בהוצאה של ספריה בעברית.2005

bottom of page