top of page

מה שרואים ומה שאין רואים

May 24, 2013

יצא לאור:

פרדריק בסטייה

פרדריק בסטייה, אחד ההוגים הבולטים של הליברליזם הכלכלי במאה ה-19, מתאר בספר זה, בשפה תמציתית וברורה, ובהומור שובה לב, עקרונות יסוד בכלכלה.בסגנון פשוט וקולח מנתח בסטייה סוגיות כלכליות שעודן נדונות בשיח הציבורי, בהן גיוס חובה, מיסים, סבסוד התרבות, אשראי וערבויות, ומפריך טיעונים עקרוניים, המוצגים באופן עקיף או מתוחכם בימינו על ידי פוליטיקאים, אנשי עסקים, מנהיגי ועדי עובדים ואף כלכלנים.

הספר כולל את כתביו הכלכליים הבולטים של בסטייה: החיבור המופתי "מה שרואים ומה שלא רואים", ושלושה חיבורים קצרים נוספים: "מסילת ברזל שלילית", "המאזן המסחרי" ו"עתירה מאת יצרני הנרות".

גם מי שאינו מזדהה עם הליברליזם הכלכלי ימצא עניין בעקרונות שעליהם מצביע בסטייה, ומי שישכיל ליישם אותם לא יוטעה על ידי טיעונים חלקיים או מטעים מהסוג שמתואר בספר זה, ויוכל לגבש עמדה בסוגיות כלכליות.

"נדירים הם הכלכלנים המשתמשים בהומור על מנת לתקשר את רעיונותיהם. בהיסטוריה של המחשבה הכלכלית בולט פרדריק בסטייה, שנולד לפני כמאתיים שנה, כמגדלור של עליזות, הודות לשימוש המבריק שלו בסטירה." אקונומיסט
"הכלכלן המקסים ביותר שפגשתם מאודכם." וול סטריט ג'ורנל
"מה שרואים ומה שאין רואים בכלכלה פוליטית!" איש מעולם לא הגדיר באופן ברור יותר במשפט אחד את הקושי המרכזי של מדיניות כלכלית רציונלית, והייתי מוסיף, את הטיעון המכריע בעד חופש כלכלי." פרידריך האייק, זוכה פרס נובל בכלכלה

פרדריק בסטייה

מכון ירושלים לחקר שווקים, 2013 / 64 עמודים

תרגום: ירדן גזית

bottom of page