top of page

גישה חירותית למאבק במגפה

July 27, 2021

יצא לאור:

אונקר גתה

גישה חירותית למאבק במגיפה: תכנון לקראת המגפה הבאה הוא נייר עמדה של מכון איין ראנד בעניין תגובתה של ארה"ב למגפת הקורונה, שנכתב על ידי ראש מחלקת הפילוסופיה במכון, אונקר גתה.ד"ר אונקר גתה (Onkar Ghate) עמית בכיר  וראש המחלקה הפילוסופית במכון איין ראנד בארה"ב. ד"ר גתה תרם לספרים רבים העוסקים ברעיונותיה של איין ראנד ובפילוסופיה, והוא עורך בכיר של מגזין המכון "New Ideal".


מכון איין ראנד בסנטה אנה, קליפורניה מציע תכניות חינוכיות המבוססות על ספריה והגותה של איין ראנד לקהלים שונים ובכללם סטודנטים, מחנכים, מובילי מדיניות ושוחרי השכלה.מכון איין ראנד עוסק גם במחקר וקידום מדיניות תוך יישום רעיונותיה של איין ראנד לנושאים בעלי חשיבות מרכזית בשאיפה לקדם את העקרונות הפילוסופיים של הרציונליות, אינטרס-עצמי רציונלי וקפיטליזם לסה-פייר.


מרכז איין ראנד בישראל פועל להנגשת רעיונותיה של איין ראנד לציבור הישראלי בעברית, בקורסים והכשרות, בתרגום ספרים ובקידום מדיניות רציונלית בתחומי החיים השונים.

bottom of page