top of page

על הכוונת

October 7, 2013

יצא לאור:

בועז ארד

הספר על הכוונת הוא אסופת מאמרים העוסקים במגוון נושאים בתחומי הכלכלה והפוליטיקה, שפורסמו בטור שבועי בעתון מקור ראשון בין השנים 2010-2009.  • מה הן הסכנות הטמונות בניהול עסקים באופן לא רציונלי?

  • האם ראוי להפנות את כספי משלם המיסים להשקעות בפרויקטים של "אנרגיה ירוקה"?

  • מדוע אונר"א פוגעת בסיכוי להגיע לשיתוף פעולה ולשלום באזורינו?

  • מה הם השיקולים בעד הפיכת צה"ל מצבא גיוס חובה לצבא התנדבותי מקצועי?


סוגיות אלה, וסוגיות רבות אחרות המצויות על סדר היום הציבורי בישראל מזה שנים רבות, מוארות בספר מזוויות ראייה ייחודיות. המחבר דן בשאלות הנתונות במחלוקת באופן ביקורתי, ומעלה תובנות מקוריות שכוללות, בין השאר, הצבעה על אחדים מגיבורי התעשייה והמדע, כמו נורמן ברולוג, אדווין דרייק, אפרים אילין ואחרים, שטרם זכו להכרה ולהוקרה הראויות.


בועז ארד שובר מוסכמות בספרו הפרובוקטיבי. אוסף מאמריו יוצא כנגד החשיבה של הקו המרכזי המאפיין את רוב התקשורת הישראלית ואת השיח הציבורי, ומציג חלופות מקוריות, מנומקות היטב ומגובות בעובדות. קורא הניגש לספר בראש פתוח, גם אם לא יסכים אם חלק ניכר ממסקנותיו של הכותב, ימצא את אוסף המאמרים מגרה ומאתגר את המחשבה. מומלץ בחום. - פרופ׳ עומר מואב

הספר כולל קריקטורות פרי יצירתם של ג'ון קוקס ואלן פורקום, כמו גם את סיפור ה"הסתננות" שלהם לתחרות הקריקטורות הבינלאומית להכחשת השואה שהתקיימה באירן בשנת 2006.


bottom of page