top of page

המאבק הליברלי בישראל

January 1, 2017

יצא לאור:

אמיר שני, בועז ארד


ספר זה מרכז מעל 80 מאמרים שפורסמו על ידי חברי וידידי התנועה הליברלית החדשה בערוצי תקשורת מובילים בישראל.


המאמרים עוסקים בתחומי מדיניות כלכלית ורווחה, יוקר המחייה והמגזר הציבורי, תקשורת ושידור ציבורי, חינוך, פטרנליזם ו"עבירות" ללא קרבן, גיוס חובה והזכות להגנה עצמית, העימות בין סוציאליזם לקפיטליזם בישראל.


אמיר שני ובועז ארד (עורכים)

התנועה הליברלית החדשה, 2017 / 232 עמודים

bottom of page