top of page

כיצד לסיים את גיוס החובה?

December 11, 2020

יצא לאור:

רוברט סטנפורד, פרנק הורטון, ריצ'רד שוויקר, צ'רלס וולן הבן, גארנר שרייבר, ששון חדד, בועז ארד, דרור לביאהשאלות בנושא גיוס החובה בישראל מעוררות בציבור רגשות עזים, שמהווים פעמים רבות מכשול לדיון מושכל בהן. מטרתו של ספר זה היא להציג את הטיעונים ביחס למודל גיוס התנדבותי-מקצועי בצורה ברורה ומובנת. שכן, כדי לבחור את שיטת הגיוס המתאימה ביותר לישראל דרושים ידע והבנה של האפשרויות השונות לבנייתו של כוח צבאי, וכן הכרה בערך הרצון החופשי של המשרתים בצבא כגורם חשוב בשיפור יכולותיו ועוצמתו.


חלקו הראשון של הספר כולל שלושה מאמרים שעוסקים בנושא גיוס החובה בישראל:

  • "האם יש לשקול מעבר לצבא מקצועי בישראל?" מאת ד"ר ותת-אלוף (מיל') ששון חדד ששירת כיועץ הכלכלי לרמטכ"ל.

  • "כיצד ניתן לעבור לצבא מקצועי-התנדבותי בישראל?" מאת דרור לביא, מייסד תנועת "חזית – לוחמים למען צבא התנדבותי-מקצועי".

  • "תפיסת הציבור בישראל ביחס למודל הגיוס" מאת בועז ארד, ממייסדי "התנועה הליברלית החדשה" ומנהל מרכז איין ראנד בישראל.


חלקו השני של הספר הוא מסמך היסטורי רב חשיבות, שנכתב על ידי חמישה חברי קונגרס אמריקאיים על רקע מלחמת וייטנאם, והשפיע על מקבלי ההחלטות בממשל ניקסון שביטל את גיוס החובה בארצות הברית. בדצמבר 1972 גויס החייל האחרון בגיוס חובה בארצות הברית. הספר מפרט את הסיבות המעשיות והמוסריות שבגינן ראוי לעבור למודל של צבא התנדבותי, כמו גם את הפעולות שננקטו בארצות הברית כדי לעבור למודל זה.


לצפייה בסיקור והקלטות יום העיון לכבוד הוצאת הספר

לחצו כאן

bottom of page