top of page

מהפכת השוק החופשי

August 3, 2021

יצא לאור:

ירון ברוק, דון ווטקינס

מהפכת השוק החופשי, רב מכר בארצות הברית, מראה כי בעיות כלכליות רבות בימינו, כמו משברי חובות ואינפלציה, נובעות מהתערבות יתר של הממשל בכלכלה, וכי הפתרון להן מונח בתפיסתה הרעיונית המקורית של הסופרת והפילוסופית איין ראנד. כמו כן מציג הספר, באמצעות רעיונותיה של ראנד, את הבסיס המוסרי של הקפיטליזם והשוק החופשי."טוב מאוד ואינפורמטיבי מאוד... מהפכת השוק החופשי מזכיר לקוראים שמילוי צרכיך באמצעות הממשלה לא שונה מגנבת הרכוש של שכנך". - ג'ון טאמני, פורבס

"טיעון עוצמתי ולא מתנצל למען הקפיטליזם. מהפכת השוק החופשי פוקח את עיני אלה הסבורים שהתערבות ממשלתית היא הפתרון לבעיות המדינה, ומחדד את ראייתם של אלה שכבר מכירים בכך". - פיטר שיף, מנכ"ל חברת ההשקעות יורו-פסיפיק קפיטל

"מהפכת השוק החופשי הוא קריאת חובה בתקופה שבה ממשלות מתייחסות לספר מרד הנפילים לא כאזהרה, אלא כמדריך לפעולה..." - גלן ריינולדס, פרופ' למשפטים, בעל הבלוג Instapundit

ירון ברוק, יו"ר הדירקטוריון של מכון איין ראנד בארה"ב, בעל תואר דוקטור במימון, מחבר ספרים ומאמרים בנושאי כלכלה ומדיניות, דובר בינלאומי ומופיע תדיר בערוצי תקשורת מרכזיים בארה"ב.

דון ווטקינס, עמית לשעבר במכון איין ראנד, ומחברם של מאמרים וספרים בנושאי חברה וכלכלה.


תרגום: יונתן בר | 316 עמודים


bottom of page