top of page

אדם חופשי

May 22, 2022

יצא לאור:

יעקב רסלר, לוי שרגאי, מוטי היינריך, דוד בלומנפלדאדם חופשי הוא כתב עת רעיוני לעניני חברה וכלכלה שהופיע בהוצאת תנועת עצמאות

החוברת הראשונה התפרסמה באוקטובר 1984.


בספר זה נאספו גיליונות 1-32.


באמצעות סריקה המעבירה את התחושה והחוויה של החוברות המקוריות, אנו זוכים להצצה אל ההתמודדיות המרכזיות של מדינת ישראל בשנות ה-80 של המאה העשרים עם סוגיות הכלכלה , החברה והבטחון מזווית ראייה נדירה לאותם ימים, ראיה של האדם כבעל זכויות לקניין ולחירות.


חברי מערכת "אדם חופשי" הם יעקב רסלר, לוי שרגאי, מוטי היינריך ודוד בלומנפלד.

bottom of page