top of page

תחרות החיבורים

פלטפורמה לחשיבה עצמאית ויצירתיות


מרכז איין ראנד בישראל מזמין תלמידים, חיילים וסטודנטים להשתתף בתחרות החיבורים הארצית, המתקיימת מדי שנה ומהווה את אחד הפרויקטים המרכזיים של המרכז. התחרות פותחת בפני המשתתפים את ההזדמנות להעמיק בספרי איין ראנד, לחשוב על הרעיונות המובעים בהם ולהביע את עמדותיהם בכתב.


באנר פרסומי על תחרות הספרים

המשתתפים מתבקשים לבחור ספר מתוך 3 מיצירותיה של איין ראנד ולכתוב חיבור המתייחס לאחת מהשאלות המוצעות, תוך שימת דגש על התמות השונות, מניעי הדמויות והקשר לפילוסופיה של האובייקטיביזם. התחרות מציעה לזוכים פרסים בשווי של עד 10,000 ש"ח, ומהווה זירה להתמודדות אינטלקטואלית ולהבעת יצירתיות.


התהליך כולל קריאת הספר, כתיבת החיבור תוך בניית מבנה קוהרנטי ומציאת ראיות תומכות מהטקסט, ושליחת החיבור למרכז. לאחר ההגשה, המשתתפים מקבלים אישור ובמקרים מסוימים גם משוב. הזוכים מוזמנים לטקס חלוקת הפרסים החגיגי.


מרכז איין ראנד בישראל עוסק בקידום רעיונות הפילוסופיה של איין ראנד בישראל ובעולם הערבי, ופועל באמצעות תרגומים, הוצאת ספרים, קורסים ואירועים מיוחדים. התחרות משקפת את המחויבות לערכים אלו ומספקת במה לדור הבא של חושבים וכותבים.


2012

bottom of page