top of page


להצטרפות לפעילות המועדון ולמפגשי תרגול פנו במייל:
libertydebateorg [AT] gmail.com

מפגשי העשרה שהועברו לאחרונה

  •  אלימות ותפקידי המדינה

  •  דתות (מחשבות "כפירה" על הדת)

  •  יחסים בינלאומיים

  • סדנת שיפוט

  • מאיר ירום על חוק הלאום
    משפט פלילי

  • ועוד...

להצטרפות לפעילות המועדון ולמפגשי תרגול פנו במייל:
libertydebateorg [AT] gmail.com


 

 
נפתחה הרשמה למחזורי 2020
למידע נוסף פנו אלינו בטלפון או במייל

אלופי עולם 2020

אלופי עולם 2020

Debate 2017-09-04 at 18.36.10

Debate 2017-09-04 at 18.36.10

סלע נבו מועדון TAU

סלע נבו מועדון TAU

חברות הכנסת שרן השכל ומיכל בירן מתאר

חברות הכנסת שרן השכל ומיכל בירן מתאר

IMG_1846.JPG

IMG_1846.JPG

IMG_1845.JPG

IMG_1845.JPG

IMG_1695.JPG

IMG_1695.JPG

IMG_1694.JPG

IMG_1694.JPG

IMG_1693.JPG

IMG_1693.JPG

IMG_1692.JPG

IMG_1692.JPG

IMG_1691.JPG

IMG_1691.JPG

IMG_1689.JPG

IMG_1689.JPG

bottom of page