top of page

קפיטליזם: האידיאל

January 1, 2017

יצא לאור:

איין ראנד

קפיטליזם לסה-פייר, על פי איין ראנד, אינו רק אידיאל אלא גם אידאל לא ידוע. מעטים מבינים את משמעותו, ואת הרקע וההצדקה ההיסטורית, הכלכלית והמוסרית שלו.ראנד טוענת כי הקפיטליזם הוא "שיטה חברתית המבוססת על הכרה בזכויות הפרט, ובכללן זכויות קניין, בה כל הקניין הינו בבעלות פרטית." בפועל, משמעות הדבר היא כי חברה קפיטליסטית הינה כזאת בה הממשלה מבצעת תפקיד אחד: היא מגינה על זכויות הפרט על ידי הוצאתה של "האלימות הפיסית מהיחסים בין האנשים."

קפיטליזם טהור, ראנד מסכמת, לא התקיים מעולם: אך היו מדינות שהתקרבו אליו, כאשר ארה"ב  בחלק השני של המאה ה-19 מובילה בכך. במדינות אלו הפרט יכול היה לשגשג. זאת משום שהקפיטליזם הוא השיטה היחידה המכירה באופן מלא כי אדם הוא יצור רציונלי ובעל "הזכות להתקיים למען עצמו," חופשי מכפייה על ידי אחרים.
"שום שיטה כלכלית-פוליטית לא הוכיחה את ערכה באופן כה משכנע או היטיבה כל כך עם המין האנושי כמו הקפיטליזם. ושום שיטה לא הותקפה באופן בוטה, מרושע ועיוור כל כך. שטף המידע השגוי, הפרשנות המוטעית, העיוותים והשקרים המוחלטים על הקפיטליזם הוא כזה שלצעירים כיום אין כל מושג (ולמעשה, אין כל אפשרות לקבל מושג) על טבעו האמתי". - איין ראנד.


'קפיטליזם: האידאל' הוא כתב הגנה ייחודי על הקפיטליזם. איין ראנד, הסופרת והפילוסופית הידועה, ושלושה כותבים נוספים בעלי שם, מראים בקובץ מאמרים ייחודי זה כי הקפיטליזם הוא לא רק השיטה הכלכלית-פוליטית המעשית היחידה - הוא גם השיטה המוסרית ביותר שהוצעה אי פעם בהיסטוריה.


  • מדוע אנשים שונאים עסקים גדולים?


  • כיצד מגן הקפיטליזם על זכויות האדם?


  • מהו התפקיד הראוי של הממשלה בחיינו?


  • מהי המשמעות של כסף ועושר?


'קפיטליזם: האידאל' מציג זווית ראיה מקורית ומעוררת מחשבה על המציאות הכלכלית והחברתית שבתוכה אנו חיים, וחושף את הניסיונות לסלף, להסתיר ולהתקיף את השיטה הכלכלית-פוליטית היחידה שהופכת את חירות אנושית לאפשרית.


bottom of page