top of page

המנון

January 1, 2019

יצא לאור:

איין ראנד

בעתיד רחוק, בחברה חשוכה ומדכאת, נעדרת ידע מדעי וקדמה טכנולוגית, שבה בני האדם ויתרו על עצמיותם, על יכולת השיפוט והרצון החופשי שלהם, וכל פן בחייהם נשלט בידי "מועצת העולם", קם אדם אחד ונאבק על גילוי מחדש של יכולת המחשבה האנושית ומושג ה"אני".

נובלה דיסטופית זאת מתארת את החיים בחברה שבה שולט הקולקטיביזם באופן מוחלט, כמו גם את ניצחון הרוח העצמאית של האינדיווידואל. היא ממחישה את משמעות המושג "אני" ואת ההשלכות ההרסניות הטמונות בוויתור עליו או באובדנו.

איין ראנד (1982-1905) נולדה למשפחה יהודית ברוסיה וחוותה על בשרה את זוועות המשטר הקומוניסטי. בהיותה בת 21 היגרה לארצות הברית, שהייתה להערכתה, החברה החופשית ביותר שקמה אי פעם בהיסטוריה, ואשר מייצגת את האינדיווידואליזם שבו האמינה.

המנון, שנכתב בשנת 1937, הוא שיר הלל לאינדיווידואל - לאדם - ליכולת התבונה הייחודית לו ולחרות המחשבה והיצירה שלו. הוא מבטא את תפיסתה של ראנד את האדם כגיבור, תפיסה שמוצגת גם בספריה הידועים שפורסמו מאוחר יותר, "כמעיין המתגבר" ו"מרד הנפילים".

הספר מעורר שאלות מוסריות ופוליטיות על האדם, על החברה ועל היחס הראוי בין האדם לחברה, ומהווה מבוא ראשוני לפילוסופיה הכוללת שגיבשה איין ראנד במהלך חייה, שאותה כנתה "אובייקטיביזם".

את הספר מלווים איוריה של האמנית הבינלאומית סנדרה ג' שו.


bottom of page