ד"ר ירון ברוק - התנאים הנדרשים לחברה חופשיתקטעים נבחרים