top of page

יהודה הראל על משבר החקלאות

יהודה הראל, מחבר הספר "להפריט" ומראשי ההתישבות הקיבוצית מתאר את הפתרונות האפשריים למשבר החקלאות


קטעים נבחרים
bottom of page