ד''ר מיכאל שראל - ארגוני עובדים וכשלים נוספים לשגשוג כלכלי וחברתי בישראלקטעים נבחרים