top of page

איין ראנד בשרונה


 תכנית לקידום יזמות, פריצות דרך

וייצרנות

The development of the spinning machine by Sir Richard Arkwright in England led directly to the rise of the Industrial Revolution, and a new world of manufactured products.

http://www.history.com/topics/industrial-revolution/videos/industrial-revolution

חזרה לאתר 

מקורות

היסטוריה של המהפכה התעשייתית

פרק מן הספר Capitalism Unbound - מאת ד"ר אנדרו ברנשטיין
פרק 2 - "גיבורי הקפיטליזם" (תרגום) - קישור.

שרונה מאז 1871 

שרונה, רקע היסטורי להקמת המושבה 1871
המאמר: "שרונה" מאת גדעון ביגר

שם הספר: אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - תל-אביב ואתריה

עורך/כים: גדעון ביגר ואלי שילר

מקום ההוצאה: ירושלים

שם ההוצאה: הוצאת ספרים אריאל

שנת ההוצאה: תשמ"ז - 1987

עמוד: 147

 

המאמר: "בית הבד הטמפלרי בשרונה" מאת איתן אילון, יוסי בן-ארצי, רפאל פרנקל

שם הספר: שרונה - המדריך. 

עורך/כים: יואל אמיר

שם ההוצאה: מנהלת שרונה, אחוזת חוף, עיריית תל אביב והמועצה לשימור אתרים.

שנת ההוצאה: 2014

עמוד: 114-123

 

המאמר "מטוסים במרתפי היין" מאת אבי משה
עורך/כים: גבריאל ברקאי ואלי שילר

שם הספר: אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - חוברת ה-120 של אריאל, מבחר מאמרים בנושא ארץ-ישראל - הוצאה חגיגית מיוחדת

מקום ההוצאה: ירושלים

שם ההוצאה: הוצאת ספרים אריאל

שנת ההוצאה: תשנ"ז - 1996

עמוד: 189

 

המאמר: "זמנים משתנים בשרונה" מאת נירית שלו-כליפא

שם הספר: שרונה - המדריך. 

עורך/כים: יואל אמיר

שם ההוצאה: מנהלת שרונה, אחוזת חוף, עיריית תל אביב והמועצה לשימור אתרים.

שנת ההוצאה: 2014

עמוד: 3-17

 

בית הבד הממונע בשרונה - לביקור וירטואלי

מטוסים במרתפי ובחצר היקב בשרונה

מרכז המבקרים 

הצצה לעולם הכלכלה השיתופית:
נייר עמדה "רגולציה בתחבורה שיתופית" מאת שאול קירשנבאום
מכון ירושלים לחקר שווקים

מקום ההוצאה: ירושלים

שם ההוצאה: הוצאת ספרים אריאל

שנת ההוצאה: 2015

 

 

מהפכת הידע והיזמות - במתחם WeWork בשרונה

bottom of page