top of page

הפורום לרציונליות סביבתית

מדיניות רציונלית בנושאי אנרגיה וסביבה


מרכז איין ראנד בישראל שותף בהקמה ובתפעול הפורום לרציונליות סביבתית, שפועל בשיתוף פעולה עם הבלוג הירוק ועם הערוץ מושג ירוק בטלגרם.


לוגו של הפורום לרציונליות סביבתית

חברי הפורום הם מומחים ואינטלקטואלים המודאגים מהרס הדיון הציבורי מבוסס הנתונים לטובת אג'נדות מזיקות לרווחת אזרחי ישראל ובכלל.


הפורום מספק את ההזדמנות לקהל רחב להשתתף ולהתחבר לערוצי המידע שלו, ומתמקד בפעילות ובהסברה אקטיבית לשינוי והשפעה על מדיניות.

2020

bottom of page