ניתן להזמין את הסרט להקרנה במסגרות פרטיות בשילוב עם הרצאה ודיון. תרומתך תסייע למלגות יוצרים ולפעילות המרכז. 

​© Copyright Ayn Rand Center Israel. All rights reserved.