ניתן להזמין את הסרט להקרנה במסגרות פרטיות בשילוב עם הרצאה ודיון. תרומתך תסייע למלגות יוצרים ולפעילות המרכז.