top of page
Israel at War.jpg

ישראל במלחמה

מדינת ישראל במלחמה קיומית, מלחמה למען חירות ושגשוג. מלחמה בין שוחרי חיים ושלום, לבין ג'יהאדיסטים טוטליטריסטים, קולקטיביסטים ששואפים לחורבן נהיליסטי.

אנו מחזקים את אזרחי ישראל, ואת ידידינו מסביב לעולם, ועומדים עם תמיכה מוסרית יציבה לצד הלוחמים הגיבורים שמסכנים את חייהם בהגנה על ערכי החיים והחירות.

"האדם חופשי לבחור שלא להיות מודע, אך אינו חופשי להתחמק מהעונש על חוסר תודעה: הרס. האדם הוא המין החי היחיד המסוגל לפעול להרס עצמו - וזוהי הדרך שבה פעל במשך רוב ההיסטוריה שלו."

bottom of page